Kiedy chłopiec staje się mężczyzną?

MyśliwiecZłośliwiec

Written by:

Gdy przestaje szukać odpowiedzi na takie pytania.

%d bloggers like this: