Nasi przodkowie byli z natury osobami szczupłymi, zwinnymi i wysportowanymi.